CRYPTO ПОРТФЕЙЛ

crypto портфейл

I. КАКВО В CRYPTO ПОРТФЕЙЛ

● Това е еквивалента на банкова сметка в света на крипто
● Всеки портфейл може да има безкраен брой адреси (еквивалент на IBAN)
● Можем да създадем безкраен брой портфейли
● Няма нужда да имаме интернет за да създадем портфейл

II. ВИДОВЕ CRYPTO ПОРТФЕЙЛИ

Софтуерни – ключа за портфейла се пази на устройството където е портфейла
Хардуерни – ключа се намира от отделно устройство и не напуска това устройство
Хартиени – ключа може да се разпечата на хартия и да се съхранява физически

III. НАЧИН НА РАБОТА

● Портфейла може да сваля цялата история на блокчейна, което е по- сигурно, но отнема време при първоначално пускане на софтуера
● Възможно е да се използва външна услуга за достъп до самия блокчейн, което е удобно, но трябва да вярваме на тази услуга

Seed phrase:

  • Последователност от 12 или 24 думи, които описват частния ключ на портфейла ни
  • Изключително важно е да не го споделяме с никой
  • Който има достъп до seed phrase има моментален достъп до активите ни и може да ги открадне
  • Добре е да имаме копие на seed phrase
A Quick Guide to the Various Types of Cryptocurrency Wallets - Arbismart -  Trusted Transparent Arbitrage Trading - EU Regulated.
Crypto портфейл регистрация

Схема на работа на crypto портфейла

IV. ИЗБОР НА CRYPTO ПОРТФЕЙЛ

● Ако смятаме да купим биткойн и да го държим хардуерния crypto портфейл Ledger + ledger live е достатъчно
● Ако смятаме да използваме DeFi, софтуерните crypto портфейли Exodus или Meta Mask + Ledger е отличен избор
Алтернативни хардуерни портфейли
Tresor
Keystone – по-високо ниво на сигурност. Най-новa технология
○ Отделен телефон само за това – не е толкова сигурно

V. КАК ДА НЕ ПОЗВОЛИМ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ПОРТФЕЙЛА

● Никога, при никакви обстоятелства не предоставяме seed phrase-а си
● Phishing сайтове, които приличат на оригиналните
● Вируси
○ Могат да откраднат часния ни ключ ако ползваме software wallet
○ Могат да компрометират MetaMask и да сменят транзакцията която подписваме

Call Now Button