SIDE CHAINS AND LAYER 2

I. КАКВО СА SIDE CHAINS И LAYER 2

● Това са блокчейни, които могат да комуникират помежду си
● Sidechains имат обикновено тяхна мрежа от валидатори/миньори
● L2 обикновено нямат валидатори, а публикуват данните си на базов блокчейн
● Целите са по-ниски такси и по-голям капацитет

II. SIDECHAINS

● Реално това са отделни блокчейни

● Обикновено предлагат по-ниски такси и по-висок капацитет, но имат по- малък бюджет за сигурност

● Бюджета за сигурност е колко получават миньорите за да поддържат мрежата
○ Субсидия от протокола
○ Такси плащани от потребителите

● Ethereum има най-голям бюджет => най-труден за атакуване

Популярни sidechains

Polygon – най-ниски такси. Има много от DeFi услугите на етериум
Avalanche – доста популярен и предлага много услуги
Fantom – набира много популярност началото на 2022
Binance Smart Chain – ниски такси и лесно достъпен от потребителите на Binance. Поддържа се от борсата, така че е най-малко децентрализиран

III. КАК РАБОТЯТ L2

● Смята се че това е решението на проблема с лимитирания капацитет
● Блокчейните имат 2 компонента:
○ Изпълняване на умни договори
○ Пазене на данни
● L2 премахва изпълнението, като единствено публикува криптографско доказателство, че изпълнението е било направено правилно
● Публикуват се само новите данни

Видове L2

● Optimistic rollup
○ Arbitrum
○ Optimism
○ Boba Network
● ZK-Rollup
○ zkSync
○ dYdX
○ Loopring

IV. КАК ДА ИЗБЕРЕМ SIDECHAIN ИЛИ L2

https://defillama.com/ е добро начало
● Да има възможно най-много ликвидност
● Протоколи, които ни вършат работа
● Да имаме ясен план как да депозираме и изтеглим пари от него
● Таксите да не са прекалено големи за нашето портфолио

На defilama.com можем да видим каква е ликвидността, колко услуги (protocols) има върху дадения sidechain и други показатели, а също така и какви layer 2 са базирани върху дадените sidechain-и:

Ако кликнем върху избран sidechain, например arbitrum, можем да видим кои са най-популярните протоколи (услуги) върху него. Така например SushiSwap (SUSHI) е децентрализирана борса, Multichain e bridge (който оперира на много sidechain-ове), Abracadabre (SPELL) е блокчейн банка и т.н.

Как да добавим някой блокчейн в Metamask

https://chainlist.org/

За какво да внимаваме?

● Високи такси – можем да проверим таксите в примерни транзакции
● Можем ли лесно да депозираме и извадим парите си
● Има ли достатъчна ликвидност за нашите цели
● Блокчейните, които не са базирани на Ethereum са по-сложни за ползване (напр. Solana)

Call Now Button