Blockchain

SIDE CHAINS AND LAYER 2

I. КАКВО СА SIDE CHAINS И LAYER 2 ● Това са блокчейни, които могат да комуникират помежду си● Sidechains имат обикновено тяхна мрежа от валидатори/миньори● L2 обикновено нямат валидатори, а публикуват данните си на базов блокчейн● Целите са по-ниски такси и по-голям капацитет II. SIDECHAINS ● Реално това са отделни блокчейни ● Обикновено предлагат по-ниски […]

SIDE CHAINS AND LAYER 2 Read More »

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ

I. ПРЕДИСТОРИЯ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ Финансовата система винаги е разчитала на институции, които да координират нещата. Съвременната система разчита на банки, борси и брокери и съответно тези централни точки са източник на т.нар. системен риск. Пример за реализирането на системния риск на традиционната финансова система е световната финансово-икономическа криза през 2008 г. – идващ от централните

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ Read More »

Call Now Button