ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ

I. ПРЕДИСТОРИЯ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ

Финансовата система винаги е разчитала на институции, които да координират нещата. Съвременната система разчита на банки, борси и брокери и съответно тези централни точки са източник на т.нар. системен риск.

Пример за реализирането на системния риск на традиционната финансова система е световната финансово-икономическа криза през 2008 г. – идващ от централните институции (големите банки и корпорации), които са “too big to fail” и съответно цената бе платена от данъкоплатеца.

II. ГЕНЕЗИС НА BITCOIN

2008 г. се появява статия описваща децентрализиран модел за разплащания – Bitcoin

Bitcoin елиминира посредниците и за първи път предоставя актив, който е:

 • Дигитален
 • Уникален – не може да се копира
 • Глобален – достъпен от всякъде
 • Не може да се упражни цензура

III. РАЗПЛАЩАТЕЛНО СРЕДСТВО ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНЕН АКТИВ ?

Блокчейн технологията ни дава и двете. На този етап консенсуса е че биткойн е инвестиционен актив. Има крипто долари, които са много удобни за разплащания. Блокчейн се налага като интернета (инфраструктурата) на съвременната финансова система.

IV. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ АКТИВИ

Преди да има земеделие не е имало добри активи за запазване на стойност за дълго време. В историчвски ред като съхранител на стойността са се употребявали следните форми:

 • Земеделието – устройва хората и земята става такъв актив – от 5 в. пр.хр – до 15 в.
 • Златото – съхранява се в крепостите и стават най-добрия актив от 5 в. до 20 в.
 • Биткойн е следващата иновация – глобално злато без нужда от трезор

Какво дава стойност на Bitcoin? Същото което и на златото:

 • Ограничено количество
 • Лесно за делене на малки части
 • Лесно за транспортиране
 • Лесно за размяна
 • Не се разваля с времето

V. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА КРИПТОВАЛУТИТЕ

Преимущества:

 • Много бързо финализиране на транзакциите
 • Прозрачност
 • Елиминиране на системния риск от посредниците
 • Абсолютен контрол над активите от всеки един участник
 • Първата глобална свободна финансова система

Недостатъците:

 • Няма начин транзакциите да се отменят
 • Усложнена процедура по пазенето на портфейла ни
 • Прекалена прозрачност – ако някой знае номера на сметка ни може да види баланса
 • Липса на регулация и контрол и потенциал за криминална дейност

VI. КАК РАБОТИ BLOCKCHAIN

Програмируеми блокчейни

През 2015 година се появява Ethereum, който позволява не само трансфер на средства, а и създаването на цели програми върху блокчейна. Началното финансиране на проекта става чрез crowdfunding кампания чрез Bitcoin. Виталик Бутерин е основна фигура при налагането му.

Виталик Бутерин

Защо програмируем блочейн?

1. Децентрализирани умни договори – Smart Contracts
2. Можем да създаваме децентрализирани финансови услуги
• Борси
• Заеми
• Деривативи
• Всякакви договори между участници

Можем да се направим децентрализирана банка!

2017 ICO boom

ICO (Initial Coin Offering) – първоначално борсово предлагане на токъни. Подобно на интернет балона (dotcom) през 2000 г. има много идеи за blockchain услуги и бизнеси. Набира се начален капитал за идеи на хартия и е налице прекален ентусиазъм на инвеститорите. Много от проектите са спекулативни или чиста измама и това води до сриване на цената на етера в края на 2017 г. Това не означава, че блокчейн няма бъдеще, а напротив и следващите години го доказват.

Price Ethereum

VII. БЛОКЧЕЙН ЕКОСИСТЕМА

От 2020 – DeFi (Decentralised Finance) революция:

От началото на 2020 вече имаме много интересни продукти:
Uniswap – децентрализирана борса
Compound – заеми
MakerDAO – децентрализиран долар

Проектите успяват да решат проблема с липсващата ликвидност. Изсипват се милиарди долари търсещи доходност на сред covid-19 пандемия, печатане на пари и инфлация. Така възниква и блокчейн екосистемата.

DeFi Блокчейн екосистема: това e композиция на услуги, базирани на един или друг блокчейн протокол:

Call Now Button