ИНВЕСТИРАНЕ В ТРАДИЦИОННИ АКТИВИ ЧРЕЗ DeFi

DeFi инвестиции

I. В КАКВО МОЖЕМ ДА ИНВЕСТИРАМЕ ЧРЕЗ DeFi

● Акции на публични компании
● Недвижими имоти
● Peer to peer заеми
С времето ще се появят още опции

Какво е преимуществото на инвестирането чрез DeFi инфраструктурата?

● Улеснен начин на участие

● Обикновено е достатъчно да преминем KYC (Know Your Customer) процедура от 3-4 стъпки:
○ Снимка на документ за самоличност
○ Качване на селфи
○ Предоставяне на една фактура за ток/вода/интернет с нашия адрес

● Много лесно можем да реинвестираме печалбата в други DeFi продукти

● Имаме възможност да диверсифицираме крипто портфолиото си с традиционни активи

● Доходността е доста добра сравнено със същите инструменти в традиционните финанси

● Тези системи са по-ефективни, защото посредниците са много по-малки заради това че използват блокчейна

II. ИНВЕСТИРАНЕ В АКЦИИ НА ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ

● Чрез https://mirrorprotocol.app/#/trade
● Не е нужен KYC за закупуване. Все едно търгуваме нормално крипто
● Възможност за допълнителна доходност ако предоставим ликвидност
● Внимание: може да има premium на цената!
● Внимание: трябва да имаме портфейл на Terra блокчейна

III. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

● Чрез https://realt.co/
● Възможност да закупим част от къща в САЩ
● Къщата се отдава под наем дългосрочно
● След като се удържат всички такси, останалото от наема се разпределя на всички акционери
● Нужен е KYC верификация
● Трябва да се следи кога има нови имоти за закупуване

Преимущества на токенизираните имоти

● По-добра ликвидност – можем да избираме между много имоти и по-лесно да продадем дяловете си
● Улеснена процедура по плащане и получаване на печалбата
● Доста по-лесна регистрация от традиционите брокери и REIT фондове

IV. PEER TO PEER ЗАЕМИ

● Чрез https://centrifuge.io/
● От една страна имаме традиционни компании, които дават заеми на различни лица
● От другата имаме крипто инвеститори, които дават ликвидност на тези компании, посредством блокчейн
● Доходността от заемите се изплаща обратно на инвеститорите

Преимущества на блокчейн peer to peer заемите

● Лесен начин голямо количество малки инвеститори да дават ликвидност на големи компании за заеми
● Улеснена регистрация – KYC в 3-4 стъпки
● Бързи и евтини преводи на печалбата посредством крипто долари

Call Now Button