приходи

КАКВО Е ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ

Инвестиционен анализ

I. ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ Да отговори на следните въпроси: КАКВА Е ПРАВИЛНАТА ЦЕНА И НАЕМ НА ДАДЕН ИМОТ? КОЛКО ЩЕ ПОХАРЧИМ ЗА ПОКУПКА И ЕВЕНТУАЛЕН РЕМОНТ? КАКВИ ЩЕ СА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НИ ДОКАТО ПРИТЕЖАВАМЕ ИМОТА? КАКВИ СА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ? КАК И КОГА ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА? КОЙ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ? II. КАКВО […]

КАКВО Е ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ Read More »

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ

личен бюджет

Съвременният термин „бюджет“ произлиза от думите bougette (чанта) и bulga (шушулка) – съответно с келтски игалски произход. Съществуват твърдения, че бюджети са били съставяни още в Елада и Рим, но първото им документирано приложение в практиката датира от началото на 18 век във Великобритания.Законът за предучилищното и училищното образование от 2015 г. въвежда понятието „личен

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ Read More »

Call Now Button