КАКВО Е ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ

Инвестиционен анализ

I. ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ

Да отговори на следните въпроси:

  • КАКВА Е ПРАВИЛНАТА ЦЕНА И НАЕМ НА ДАДЕН ИМОТ?
  • КОЛКО ЩЕ ПОХАРЧИМ ЗА ПОКУПКА И ЕВЕНТУАЛЕН РЕМОНТ?
  • КАКВИ ЩЕ СА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НИ ДОКАТО
  • ПРИТЕЖАВАМЕ ИМОТА?
  • КАКВИ СА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ?
  • КАК И КОГА ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА?
  • КОЙ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ?

II. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ

Това е АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ИМ ВЛИЯЯТ.

III. ПРОЦЕСЪТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button