YELD AGGREGATORS

Yeld aggregators

I. КАКВО Е YELD АГРЕГАТОР ● Умен договор (smart contract), който генерира доходност използвайки някаква инвестициона стратегия● Децентрализирани протоколи, които наподобяват банков депозит● Най-популярния е https://yearn.finance/#/home Как може да ни е полезен yearn? ● Удобен начин да генерираме доходност върху активите ни● Не е нужно активно да ребалансираме● Не плащаме такси за газ, тъй като […]

YELD AGGREGATORS Read More »