МОДЕЛ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ СВОБОДНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Нетна настояща стойност

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОДЕЛА НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ (FCF MODEL) Значение и характеристики Free cash flow модела е алтернатива на модела на дисконтираните дивиденти. Той също е базиран на дисконтиране на парични потоци, но взимат различни парични потоци. При този модел се ползва free cash flow, който е по-обширна категория парични потоци. FCF са всички […]

МОДЕЛ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ СВОБОДНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ Read More »