волатилност

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

инвестиции на практика

I. КЛАСИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ Вероятно най-често срещаната инвестиционна конструкция е балансът 60% акции и 40% облигации (американски). Този портфейл е изключително популярен в САЩ през 80-те и 90-те години на миналия век. Големият му плюс е, че е изключително прост и лесен за прилагане. Идеята на този портфейл е да постигне сравнително висока доходност чрез […]

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ Read More »

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

диверсификация на инвестицията в акции

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията Целта на диверсификацията е да минимизира риска на инвестиционния ни портфейл. При диверсификацията избираме активи, които имат различни предимства и недостатъци. Предимствата на един актив трябва да компенсират недостатъците на друг. 1986 г. излиза изследване върху представянето на 91 пенсионни фонда в САЩ между 1974 и

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Read More »

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

инвестиционен риск

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Риск и ликвидност 10 най-ликвидни финансови пазари по месечен обем търговия (2023 г., trading volume):1. New York Stock Exchange (САЩ)2. Nasdaq (САЩ)3. Shenzhen Stock Exchange (Китай)4. Shanghai Stock Exchange (Китай)5. Japan Exchange Group (Япония)6. Korea Exchange (Корея)7. London Stock Exchange (Англия)8. Hong Kong Stock Exchange (Нонг Конг)9.

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Read More »

Call Now Button