волатилност

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ

инвестиции на практика

I. КЛАСИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ Вероятно най-често срещаната инвестиционна конструкция е балансът 60% акции и 40% облигации (американски). Този портфейл е изключително популярен в САЩ през 80-те и 90-те години на миналия век. Големият му плюс е, че е изключително прост и лесен за прилагане. Идеята на този портфейл е да постигне сравнително висока доходност чрез …

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ Read More »

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

диверсификация на инвестицията в акции

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията Целта на диверсификацията е да минимизира риска на инвестиционния ни портфейл. При диверсификацията избираме активи, които имат различни предимства и недостатъци. Предимствата на един актив трябва да компенсират недостатъците на друг. 1986 г. излиза изследване върху представянето на 91 пенсионни фонда в САЩ между 1974 и …

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Read More »

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

инвестиционен риск

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Рискът и доходността са двете страни на една и съща монета – важен урок от предходния курс! Волатилността е основен елемент от риска, но рискът не е просто волатилност. Рискът, в най-общ план, е несигурност. Бъдещето на всеки инвестиционен актив е несигурно. Краткосрочните ДЦК на държави като …

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Read More »

Call Now Button