дивиденти

ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖ

инвестиране в растеж

I. КАКВО Е ИНВЕСТИРАНЕТО В РАСТЕЖ Основни характеристики Този стил се фокусира върху компании, които се очаква да растат много бързо в близко бъдеще. Това обикновено са по-млади компании, които все още не са се доказали на практика. Този подход е по-агресивен от инвестирането в стойност. Инвеститорът в растеж не търси задължително „евтини“ компании. Под …

ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖ Read More »

МОДЕЛ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ДИВИДЕНТИ

метод на дисконтираните дивиденти

I. КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ Какво е Настояща стойност (PV – Present Value) Стойността на една акция е нетната настояща стойност на бъдещите ѝ парични потоци (дивиденти). Тази стойност получаваме като дисконтираме очакваните парични потоци с определена ставка (процент), обикновено алтернативна доходност + рискова компонента. Тази ставка се нарича дисконтова ставка и е ниво с …

МОДЕЛ НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ДИВИДЕНТИ Read More »

Call Now Button