Доходност

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ

Инвестиционен план

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПЛАНИРАНЕ ? Защо да планираме? Печелившата формула в инвестирането е следната – купуваме ниско и продаваме високо. Първата цел на инвестиционния план е да гарантира постоянно следване на тази формула. Втората цел е да минимизира риска, който поемаме в следването на първата. Планирането прави инвестирането по-лесно и по-сигурно. Планът трябва да …

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ Read More »

ВИДОВЕ РИСК ПРИ АКЦИИТЕ

Риска при търговията с акции

I. ОСНОВНИ ВИДОВЕ РИСК ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ Значение на риска Рискът и възвръщаемостта са две страни на една и съща монета. Ако търсим по-голяма печалба, трябва да поемем повече риск. Дали рискът е оправдан преценяваме на база финансов и икономически анализ. Акциите, като всеки друг актив, носят 2 типа риск – индивидуален и системен: …

ВИДОВЕ РИСК ПРИ АКЦИИТЕ Read More »

ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ

акциите като актив

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКЦИИТЕ Какво са акциите: Дялове от дружества Дават „остатъчни“ имуществени права върху печалбите и активите на дружеството „Остатъчни“, защото при ликвидация с приоритет се покриват дълговете Ключови за инвеститора права при акциите: Право на дивидент – форма на разпределена печалба, при решение на фирмата Право на ликвидационна квота Право на глас в …

ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ Read More »

ИЗГРАЖДАНЕ НА DeFi ПОРТФОЛИО

defi портфолио

I. ЗНАЧЕНИЕ НА DeFi ПОРТФОЛИОТО То при всички се базира на инвестиционната стратегия buy and hold ● DeFi ни позволява да печелим допълнителна доходност върху нашите активи● Можем да планираме по-лесно колко пари ще изкараме на година● По-лесно можем да изградим стратегия за пенсиониране● По-лесно е да оптимизираме yield от колкото да предвиждаме цените II. …

ИЗГРАЖДАНЕ НА DeFi ПОРТФОЛИО Read More »

Call Now Button