ВИДОВЕ РИСК ПРИ АКЦИИТЕ

Риска при търговията с акции

I. ОСНОВНИ ВИДОВЕ РИСК ПРИ ТЪРГОВИЯТА С АКЦИИ

Значение на риска

 • Рискът и възвръщаемостта са две страни на една и съща монета.
 • Ако търсим по-голяма печалба, трябва да поемем повече риск.
 • Дали рискът е оправдан преценяваме на база финансов и икономически анализ.

Акциите, като всеки друг актив, носят 2 типа риск – индивидуален и системен:

 • Индивидуален – нивото на волатилност специфично за конкретната акция.
 • Системен (пазарен) – чувствителността на акцията към пазарните флуктуации.

Индивидуален риск:

Стандартното отклонение на възвръщаемостта измерва индивидуалния риск:

 • Стандартното отклонение ни показва рискът специфичен към конкретната акция
 • Акция на Apple има различно стандартно отклонение от цената на акция на Coca-Cola
 • Съответно двете фирми имат различни нива на специфичен/индивидуален риск.
 • Специфичният риск, който се отнася за една конкретна компания може да бъде диверсифициран – можем да намалим влиянието на волатилността на Apple върху волатилността на целия ни портфейл. Как? Като инвестираме в други акции, които имат различни нива на волатилност.
 • Когато намалява влиянието на волатилността, намалява влиянието и на доходността – портфейл съставен от само Apple носи 100% от доходността и 100% от риска присъщ на Apple. Портфейл съставен от 50% Apple и 50% Coca-Cola, носи 50/50 от доходността и риска присъщ на всяка една от двете компании.
 • Максималната диверсификация е да копираме целия пазар с портфейла си (индексен фонд)
 • Но ако направим това няма как да постигнем доходност над пазарната.
 • Целта на подбирането на акции е именно постигането на по-добра доходност от тази.

Тоест – колкото повече намалява влиянието на риска на дадена компания, толкова повече намалява влиянието на доходността на тази компания върху портфейла.

Как да изчислим индивидуалната волатилност на дадена акция?

 • Понеже става въпрос просто за стандартна девиация – можем да го направим в Excel. Единственото което ни трябва са данни за историческите цени на дадена акция.
 • Прилагаме формулата „=STDEV“ върху набора данни в Excel и получаваме нивото на волатилност.
 • Алтернативно, можем да потърсим онлайн източник за този индикатор – Portfolio Visualizer: https://www.portfoliovisualizer.com/

Системен/пазарен риск

Това, което измерва систематичния риск се нарича „бета“ (beta), отбелязва се с „β“. „Бета“ измерва колко средно се движи даден актив когато пазарът като цяло се движи.

 • Освен индивидуален риск, всяка акция носи и пазарен риск, присъщ на този тип активи. Акция включена в индекса S&P500 се влияе от цялостните движения в този индекс.
 • Стойността на beta ни показва до колко цената на дадена акция се движи в синхрон с пазара – ако дадена акция има ниво на beta равно на 1, то средностатистически движенията на цената ѝ плътно следват тези на пазара.
 • Apple има средна месечна стойност на „β“ 1,19 за последните 5 години – Умножаваме движението на индекса (S&P500) по нивото на бета на съответната акция. Ако S&P500 се покачи с 10%, Apple средностатистически ще се покачи с 10% * 1,19, което е 11,9%
 • Накратко – beta показва колко чувствителна е дадена акция към движения в пазара като цяло – Акции с beta над 1 са чувствителни и носят по-високо ниво на системен риск.
 • Акции с beta под 1 носят по-ниско ниво на системен риск.

Оправдан ли е риска, който поемаме?

 • Във всяка акция, в която инвестираме искаме рискът да е оправдан от доходността.
 • На първо място трябва да разберем каква доходност оправдава рискът, който поемаме.
 • За начало сравняваме очакваната доходност с тази на „безрисков“ актив.
 • Преценката за справедливата цена винаги започва с безрисковата норма на доходност – това е доходността, която можем да постигнем чрез най-нискорисковия актив на пазара. За такъв актив обикновено се вземат държавните ценни книжа на страни като САЩ.
 • Доходността на една акция трябва да е минимум по-висока от тази на „безрисковия“ актив – в противен случай на практика сами се излагаме на загуба, която можем да избегнем. Във финансовия анализ на акциите, този минимум винаги е основен компонент във формулите.

II. ДОХОДНОСТ ОТ АКЦИИТЕ

Норма на доходност

 • Не е достатъчно обаче очакваната доходност на една акция да е над тази на 10-годишни ДЦК.
 • Дори така, рискът може да не е оправдан ако пазарът като цяло носи по-висока доходност.
 • По-точно ако пазарът като цяло носи по-висока доходност коригирана спрямо нивото на риск.
 • Ако една акция има beta над 1, то тя трябва да има очаквана доходност над пазарната.
 • В противен случай ние ненужно поемаме допълнителен риск инвестирайки в тази акция.
 • Ако пък beta е под 1, то акцията може да има и пропорционално по-ниска доходност от пазарната.

Capital asset pricing model

Съществува модел за изчисляване на това дали дадена акция изпълнява тези изисквания.

 • CAPM е най-използваният модел за изчисляване на нивото на доходност което трябва да търсим.
 • С оглед на нивото на системен риск, който дадена акция носи.

CAPM формула

Ra = Rrf + [Ba x (Rm – Rrf)]

Ra – очаквана доходност на акцията
Rrf – безрискова доходност
Ba – бета на акцията
Rm – очаквана доходност на пазара за акции

Нека изчислим каква доходност трябва да търсим от акция на Apple:

 • Бета на Apple е 1.19
 • Лихвата по 10-годишни ДЦК на САЩ е 1.94%
 • Историческата възвръщаемост на пазара за акции в САЩ е 10.77% от 1972 г. насам

Добър източник на исторически данни: https://www.portfoliovisualizer.com/

Ra = Rrf + [Ba x (Rm – Rrf)]

Ra = 1.94% + [1.19 x (10.77% – 1.94%)]
Ra = 1.94 + [1.19 x (8.83)]
Ra = 1.94 + 10.51 = 12.45%

Онлайн CAPM калкулатор: https://www.calkoo.com/en/capital-asset-pricing-model

Какво ни дава CAPM формулата?

 • Формулата ни дава доходността, която една акция трябва да има, за да оправдае риска, който носи
 • Тази формула играе ключова роля в discounted cash flow модела, който ще учим в дълбочина
Call Now Button