лихвен процент

ПОКУПКА НА ИМОТ НА ЗЕЛЕНО

Купуване имот на зелено

I. ПРЕДИМСТВАТА ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ НА ЗЕЛЕНО По-ниска цена (относително) По-богат избор (от апартаменти в 1 сграда) Възможност за промени в разпределението на имота По-добре довършителни работи отколкото основен ремонт Разсрочено плащане Нови технологии и материали (качеството е относително) По-висока енергийна ефективност II. НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ НА ЗЕЛЕНО По-висок риск – проектът […]

ПОКУПКА НА ИМОТ НА ЗЕЛЕНО Read More »

ИМОТНИ БАЛОНИ

балони на имотния пазар

Така наречените имотни балони или спекулативно увеличение на цените има следната логика: I. НИСКИ ЛИХВИ Ипотечните кредити са по-изгодни, финансирането е по-достъпно. II. ИКОНОМИКА В РАСТЕЖ По-висока покупателна способност, по-висок БВП, ниска безработица. III. ИНФЛАЦИЯ Увеличеното търсене вдига цените на имотите. IV. БУМ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Предлагането започва да настига търсенето и в един момент търсенето

ИМОТНИ БАЛОНИ Read More »

ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН

Покупка на жилище с кредит

I. ДЕФИНИЦИИКредитът е заем от финансова институция (най-често банка). Той може да бъде обезпечен (със залог от страна на кредитополучателя) или необезпечен. Генерални дефиницииЖилищният кредит (още познат като “целеви кредит”) се взима с цел закупуване на недвижим имот, който представлява обезпечение и е собственост на кредитната институция.Ипотечният кредит (още познат като “нецелеви кредит”) се взима

ПОКУПКА НА ИМОТ С КРЕДИТ ИЛИ НА ПРОДАН Read More »

Call Now Button