местни данъци

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Облагане на доходите от недвижими имоти

I. ПОЛУЧАТЕЛ НА ДОХОДА Можете да предоставяте имоти под наем в качеството си на: Физически лица и Юридически лица A. Облагане на доходите като ФЛ Доходите, получени от физически лица във връзка с отдаване под наем, могат да се облагат по няколко начина: Патентен данък – краткосрочни наеми Доходи от наем Доходи от независима стопанска […]

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ

данъци и социално осигуряване

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДАНЪЧНАТА И ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА Функции на Държавата – правна, политическа, организаторска, икономическа, социална, екологична, културна,образователна, външнополитическа, национална сигурност и др. Конституция на Р България: Чл. 4,(1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия

ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ Read More »

Call Now Button