разходи

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

инвестиционни фондове

I. ВИДОВЕ ФОНДОВИ ТАКСИ Значение на таксите Таксите са същевременно най-съществения и най- подценявания убиец на доходност. Таксите, които плащаме представляват директна загуба на доходност. Всяка година, в която плащаме 1% такса тази загуба се натрупва. Таксите на инвестиционните фондове могат да се разглеждат като инвестиционен индикатор. Те са един от най-сигурните индикатори за прогнозиране […]

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ Read More »

КАКВО Е ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ

Инвестиционен анализ

I. ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ АНАЛИЗ Да отговори на следните въпроси: КАКВА Е ПРАВИЛНАТА ЦЕНА И НАЕМ НА ДАДЕН ИМОТ? КОЛКО ЩЕ ПОХАРЧИМ ЗА ПОКУПКА И ЕВЕНТУАЛЕН РЕМОНТ? КАКВИ ЩЕ СА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НИ ДОКАТО ПРИТЕЖАВАМЕ ИМОТА? КАКВИ СА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ? КАК И КОГА ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ОТ ИНВЕСТИЦИЯТА? КОЙ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ? II. КАКВО

КАКВО Е ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ Read More »

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ

личен бюджет

Съвременният термин „бюджет“ произлиза от думите bougette (чанта) и bulga (шушулка) – съответно с келтски игалски произход. Съществуват твърдения, че бюджети са били съставяни още в Елада и Рим, но първото им документирано приложение в практиката датира от началото на 18 век във Великобритания.Законът за предучилищното и училищното образование от 2015 г. въвежда понятието „личен

ЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ Read More »

Call Now Button