Спестяване

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ

Инвестиционен план

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПЛАНИРАНЕ ? Защо да планираме? Печелившата формула в инвестирането е следната – купуваме ниско и продаваме високо. Първата цел на инвестиционния план е да гарантира постоянно следване на тази формула. Втората цел е да минимизира риска, който поемаме в следването на първата. Планирането прави инвестирането по-лесно и по-сигурно. Планът трябва да […]

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ Read More »

ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ?

Личните спестявания

I. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА СПЕСТЯВАНИЯТА ЗА ИКОНОМИКАТА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Същност на спестяванията 1. Личните спестявания представляват частта от доходите, която хората не консумират, а икономисват.2. Спестяванията могат да бъдат депозирани в банкова сметка за бъдещо използване3. Спестяванията могат да се съхраняват под формата на ценности4. Спестяванията могат да се дадат на заем5. Спетяванията могат

ТРЯБВА ЛИ И КОЛКО ДА СПЕСТЯВАМЕ? Read More »

Call Now Button