диверсификация на инвестициите

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАН ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ

изграждане на балансирано портфолио от акции

I. ПРОЦЕС НА ФОРМИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ Big picture Добра идея за примерна обща структура на портфейла ни от акции е: Акциите обикновено формират основната част от портфейла на всеки инвеститор. Дори най консервативният инвеститор би държал около 50% от капитала си в акции. Следователно, портфейлът от акции има най-голямо влияние върху представянето на […]

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАН ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ Read More »

ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖ

инвестиране в растеж

I. КАКВО Е ИНВЕСТИРАНЕТО В РАСТЕЖ Основни характеристики Този стил се фокусира върху компании, които се очаква да растат много бързо в близко бъдеще. Това обикновено са по-млади компании, които все още не са се доказали на практика. Този подход е по-агресивен от инвестирането в стойност. Инвеститорът в растеж не търси задължително „евтини“ компании. Под

ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖ Read More »

ИНВЕСТИРАНЕ В СТОЙНОСТ

инвестиране в стойност

I. КАКВО Е ИНВЕСТИРАНЕТО В СТОЙНОСТ Видове инвестиране „Инвестирането в стойност“ е един от двата основни стила в инвестирането и всеки инвеститор трябва да го познава Фирми, които се занимават с оценка на акции ги категоризират като „value” или „growth”. Ако търсите данни за инвестиционен фонд в “Morningstar” ще видите тази класификация. Тази класификация по

ИНВЕСТИРАНЕ В СТОЙНОСТ Read More »

Call Now Button