Инфлация

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ

Инвестиционен план

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПЛАНИРАНЕ ? Защо да планираме? Печелившата формула в инвестирането е следната – купуваме ниско и продаваме високо. Първата цел на инвестиционния план е да гарантира постоянно следване на тази формула. Втората цел е да минимизира риска, който поемаме в следването на първата. Планирането прави инвестирането по-лесно и по-сигурно. Планът трябва да …

ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ Read More »

ИМОТНИ БАЛОНИ

балони на имотния пазар

Така наречените имотни балони или спекулативно увеличение на цените има следната логика: I. НИСКИ ЛИХВИ Ипотечните кредити са по-изгодни, финансирането е по-достъпно. II. ИКОНОМИКА В РАСТЕЖ По-висока покупателна способност, по-висок БВП, ниска безработица. III. ИНФЛАЦИЯ Увеличеното търсене вдига цените на имотите. IV. БУМ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Предлагането започва да настига търсенето и в един момент търсенето …

ИМОТНИ БАЛОНИ Read More »

ВЛИЯНИЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФАКТОРИ НА ИМОТНИЯ ПАЗАР

макроикономически показатели и цени на недвижимите имоти

I. ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ II. ИМОТИ И БВП III. ИМОТИ И ИНФЛАЦИЯ IV. ИМОТИ И БЕЗРАБОТИЦА V. ДОХОДИ И ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ VI. ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ И БРОЙ СДЕЛКИ VII. ЦЕНИ НА ИМОТИТЕ И НОВИ ЖИЛИЩА

ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ

Външни икономически шокове

I. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЛИЧНИ ФИНАНСИ Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. Темпът на нарастване оценява икономическия растеж. Икономическият растеж е важен външен фактор за личните финанси. Икономиката се развива циклично и …

ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ Read More »

Call Now Button