риск

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

диверсификация на инвестицията в акции

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията Целта на диверсификацията е да минимизира риска на инвестиционния ни портфейл. При диверсификацията избираме активи, които имат различни предимства и недостатъци. Предимствата на един актив трябва да компенсират недостатъците на друг. 1986 г. излиза изследване върху представянето на 91 пенсионни фонда в САЩ между 1974 и […]

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Read More »

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

инвестиционен риск

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Риск и ликвидност 10 най-ликвидни финансови пазари по месечен обем търговия (2023 г., trading volume):1. New York Stock Exchange (САЩ)2. Nasdaq (САЩ)3. Shenzhen Stock Exchange (Китай)4. Shanghai Stock Exchange (Китай)5. Japan Exchange Group (Япония)6. Korea Exchange (Корея)7. London Stock Exchange (Англия)8. Hong Kong Stock Exchange (Нонг Конг)9.

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Read More »

ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ

акциите като актив

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКЦИИТЕ Какво са акциите: Дялове от дружества Дават „остатъчни“ имуществени права върху печалбите и активите на дружеството „Остатъчни“, защото при ликвидация с приоритет се покриват дълговете Ключови за инвеститора права при акциите: Право на дивидент – форма на разпределена печалба, при решение на фирмата Право на ликвидационна квота Право на глас в

ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ Read More »

ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ

купуване на нов имот

I. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ По-добра структура на паричните потоци По-нисък риск Имотът съществува – има необходимите документи и може да се проследи собствеността Може да се направи по-добра оценка на пазарната цена на имота – сравнение с други имоти Възможност за кредитиране до 90% от стойността ако имотът е ремонтиран и обзаведен,

ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ Read More »

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Определяне на инвестиционната цел на пазара на недвижими имоти

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ПРАВИЛОТО 30/30/3 – според него за да купим един имот трябва да имаме 30 % от цената му, вноските за кредита да не са повече от 30 % от месечния ни доход. II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА КОНСЕРВАТИВНА СТРАТЕГИЯ: BUY & HOLD НА ИМОТ С НАЕМАТЕЛ АГРЕСИВНА СТРАТЕГИЯ: FIX & FLIP УМЕРЕНА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »

Call Now Button