риск

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

диверсификация на инвестицията в акции

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Цел и значение на диверсификацията Целта на диверсификацията е да минимизира риска на инвестиционния ни портфейл. При диверсификацията избираме активи, които имат различни предимства и недостатъци. Предимствата на един актив трябва да компенсират недостатъците на друг. 1986 г. излиза изследване върху представянето на 91 пенсионни фонда в САЩ между 1974 и …

ЗНАЧЕНИЕТО НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА Read More »

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

инвестиционен риск

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА Риск и волатилност Рискът и доходността са двете страни на една и съща монета – важен урок от предходния курс! Волатилността е основен елемент от риска, но рискът не е просто волатилност. Рискът, в най-общ план, е несигурност. Бъдещето на всеки инвестиционен актив е несигурно. Краткосрочните ДЦК на държави като …

ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК Read More »

ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ

акциите като актив

I. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ АКЦИИТЕ Какво са акциите: Дялове от дружества Дават „остатъчни“ имуществени права върху печалбите и активите на дружеството „Остатъчни“, защото при ликвидация с приоритет се покриват дълговете Ключови за инвеститора права при акциите: Право на дивидент – форма на разпределена печалба, при решение на фирмата Право на ликвидационна квота Право на глас в …

ОСНОВИ НА АКЦИИТЕ КАТО АКТИВ Read More »

ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ

купуване на нов имот

I. ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ По-добра структура на паричните потоци По-нисък риск Имотът съществува – има необходимите документи и може да се проследи собствеността Може да се направи по-добра оценка на пазарната цена на имота – сравнение с други имоти Възможност за кредитиране до 90% от стойността ако имотът е ремонтиран и обзаведен, …

ПОКУПКА НА ГОТОВ ИМОТ Read More »

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Определяне на инвестиционната цел на пазара на недвижими имоти

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ПРАВИЛОТО 30/30/3 – според него за да купим един имот трябва да имаме 30 % от цената му, вноските за кредита да не са повече от 30 % от месечния ни доход. II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯТА КОНСЕРВАТИВНА СТРАТЕГИЯ: BUY & HOLD НА ИМОТ С НАЕМАТЕЛ АГРЕСИВНА СТРАТЕГИЯ: FIX & FLIP УМЕРЕНА …

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ НА ПАЗАРА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Read More »

Call Now Button