Икономически растеж

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАН ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ

изграждане на балансирано портфолио от акции

I. ПРОЦЕС НА ФОРМИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ Big picture Добра идея за примерна обща структура на портфейла ни от акции е: Акциите обикновено формират основната част от портфейла на всеки инвеститор. Дори най консервативният инвеститор би държал около 50% от капитала си в акции. Следователно, портфейлът от акции има най-голямо влияние върху представянето на […]

ИЗГРАЖДАНЕ НА БАЛАНСИРАН ПОРТФЕЙЛ ОТ АКЦИИ Read More »

ИМОТНИ БАЛОНИ

балони на имотния пазар

Така наречените имотни балони или спекулативно увеличение на цените има следната логика: I. НИСКИ ЛИХВИ Ипотечните кредити са по-изгодни, финансирането е по-достъпно. II. ИКОНОМИКА В РАСТЕЖ По-висока покупателна способност, по-висок БВП, ниска безработица. III. ИНФЛАЦИЯ Увеличеното търсене вдига цените на имотите. IV. БУМ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Предлагането започва да настига търсенето и в един момент търсенето

ИМОТНИ БАЛОНИ Read More »

ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ

Външни икономически шокове

I. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЛИЧНИ ФИНАНСИ Брутният вътрешен продукт измерва стойността на всички стоки и услуги произведени в страната за определен период от време. Включва личното потребление, държавните поръчки, инвестициите, запасите и нетния износ. Темпът на нарастване оценява икономическия растеж. Икономическият растеж е важен външен фактор за личните финанси. Икономиката се развива циклично и

ВЪНШНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ШОКОВЕ Read More »

Call Now Button