АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ

BGREIT

I. КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ ИМОТИ БЕЗ КАПИТАЛ

Преместване в друго жилище под наем и отдаване на нашето под наем – зависи от личната ни ситуация. Имате широка сфера на влияние? Това е основното предимство на успешните брокери. Може да го ползвате по 2 начина:

 • Да станете брокер на недвижими имоти
 • Да станете партньор на компания за имоти и да печелите от препоръки

II. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ: АДСИЦ (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ИЛИ REIT)

1. Два вида REITs: частни и публични
2. Две категории: equity (притежаване на имоти) и mREITs (ипотеки и ипотечни инструменти)
3. Дялове от REITs се купуват директно, чрез взаимен фонд или ETF
4. Печалба: дивиденти и увеличение на цената на имотите; задължение 90% от дивидентите да се изплащат на инвеститорите
5. Видове имоти: жилища, офиси, молове, индустриални имоти и т.н.

БЪЛГАРСКИТЕ АДСИЦ в Индексът BGREIT:

 • Адванс Терафонд АДСИЦ-София : земеделска земя
 • Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна : ваканционни имоти по Черноморието
 • Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София: бизнес имоти и търговски площи
 • Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-София: ваканционни имоти
 • Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София: диверсифициран
 • ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София : ваканционни имоти
 • Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София: ваканционни имоти

III. P2P/CROWDFUNDING ПЛАТФОРМИ

1. Платформи за групово финансиране, специализирани в имоти, набират капитал за:

 • Строителство на нови обекти с първа ипотека
 • Bridge financing – при fix & flip, изготвяне на проект и др.
 • Покупка на съществуващи инвестиционни имоти с цел генериране на приходи от наем и увеличение на стойността на активите; възможно е част от заема да се използва за ремонт
 • Покупка на ипотечни кредити

2. LTV = loan to value – рисков показател
3. Продължителност: между 6 месеца и 2 години
4. Платформи: EstateGuru, Reinvest24, etc.

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПЛАТФОРМИТЕ:

ПРЕДИМСТВАНЕДОСТАТЪЦИ
Висока доходност – до 15% (но с 10% данък)Допълнителен риск – платформа
Възможност да инвестираме в големи
проекти с малки суми
По-малко контрол и надзор
Възможност да инвестираме в различни
пазари
Получателят на финансирането не е
могъл да осигури по-изгоден заем
Повечето платформи са лесни за ползване
Сами избираме имотите, в които да
инвестираме
Call Now Button