METAVERSE ИМОТИ

имоти в метавселената

I. КАКВО Е МЕТАВСЕЛЕНА

1. Нийл Стивънсън въвежда понятието в книгата “Снежен Крах”, 1992. Първата метавселена – Second Life
2. Определение на Метавселена = съвкупност от виртуални светове
3. Как “отиваме” в метавселената? VR, AR, Desktop
4. Валутата в мегавселената – собствена криптовалута
5. Какво можем да правим в мегавселената?

 • Игри
 • Кино, музеи и галерии
 • Концерти и събития
 • Шопинг
 • Образование
 • Социализиране


5. Web 3.0 = новият интернет
6. DAO = децентрализирана автономна организация

II. ИМОТИТЕ В МЕГАВСЕЛЕНАТА

1. NFT = non-fungible token
Основни характеристики:

 • Имотите са основно парцели
 • Можем да строим на тях виртуални сгради
 • Можем да ги отдаваме под наем
 • Ограничено предлагане

2. Услуги за имоти в метавселената

 • Брокери
 • Управление
 • Строеж и поддръжка
 • Консултации

III. ИНВЕСТИЦИИ В ИМОТИ В МЕТАВСЕЛЕНАТА

1. Директна покупка -необходим ни е crypto wallet. Стратегиите са: Flip или Buy and hold
Фондове и REITs
2. Рискове – това е спекулативен пазар и съответно високо рисков. Също така има висок Валутен риск. не всички метавселени са волатилни.

IV. ОСНОВНИ МЕТАСВЕТОВЕ

Call Now Button