ПРЕГОВОРИ ЗА ИМОТ

преговори за покупко-продажба на имот

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ИМОТА

Със събраната информация по време на предварителния разговор определете цена, която да предложите още на огледа. Използвайте следните препоръки и насоки:

 • В повечето случаи в офертната цена има заложени около 5%, които могат да се смъкнат сравнително лесно при преговори.
 • Минималната приемлива цена за продавача вероятно е между 8% и 10% под офертната.
 • Трябва да сте готови да я заплатите и с нея инвестицията да е оправдана.
 • Рискова стратегия със скрита оферта: Започваме преговорите с цена около 15% под офертната, която определяме като нашия “бюджет”. Тестваме за минималната цена на продавача
 • Стандартна стратегия: Започваме преговорите с цена около 10% под офертната, която определяме като нашия “бюджет”.

II. СКРИТАТА ОФЕРТА

Скритата оферта се прави по време на огледа и има за цел:

 • Да изрази готовността ви да закупите имота веднага
 • Да тества доколко продавачите са “гъвкави” в цената и да се установи каква е най-ниската приемлива цена за тях

Ако по време на огледа установите несъответствия с първоначалната ви представа за имота, използвайте ги като аргумент за смъкване на цената.
“Апартаментът отговаря на очакванията ми. Закупувам го с цел инвестиция и според изчисленията ми цената трябва да е [15%-20% под офертната], за да постигна търсената от мен възвръщаемост, тъй като апартаментът ще се отдава за около ХХХ евро на месец под наем. Това е офертата, която мога да ви направя в момента.”
“Предвид [фактори, забелязани по време на оглед], наемът би бил ХХ евро на месец по малко / ще трябва да похарча ХХХХ за ремонт. Закупувам го с цел инвестиция и според изчисленията ми цената трябва да е [15-20% под офертната], за да постигна търсената от мен възвръщаемост. Това е офертата, която мога да ви направя в момента.”

III. ПОСЛЕДВАЩИ ПРЕГОВОРИ

 • Направете по-високата цена проблем за продавача
 • Използвайте аргументи и конкретни числа от финансовия анализ
 • Говорете за “честна” цена
 • Бъдете искрени
 • Запазете спокоен и любезен тон през цялото време
 • Проявете емпатия и идентифицирайте чувствата на продавача
 • НЕ критикувайте интериора и други решения за имота, взети от продавача
 • Опитайте се да научите повече за мотивацията на продавача
 • Когато и ако увеличите офертата си, представете на продавача аргументите за увеличение

Call Now Button