ПСИХОЛОГИЯ НА ИНВЕСТИРАНЕТО

психология на инвестирането

I. РОЛЯ НА ТАЙМИНГА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Какво е тайминг (timing)?

 • Да нацелим момент на покупка/продажба на даден актив, който максимизира нашите печалби.
 • Например да продадем точно преди срив или да купим точно на дъното на мечи пазар.
 • Данните показват, че да се постигне перфектен тайминг е почти невъзможно.

Възможен ли е точен тайминг?

 • Най-големият проблем на таймингът е, че изисква точни прогнози за краткосрочни развития.
 • Краткосрочните движения на пазарите обаче са изключително непредсказуеми.
 • В най-добрия случай можем приблизително да прогнозираме дългосрочни трендове.
 • Друг голям проблем е, че търсейки тайминг можем да се изложим на по-голяма волатилност.
 • В периода 1970 до 2013 г. пасивен инвеститор в S&P500 би реализирал 10.40% средногодишна печалба.
 • Ако се пропусне (заради тайминг) най-добрия ден във всяка една година, печалбата пада до 10.13%
 • Ако се пропуснат 25 от най-добрите дни в годината, печалбата пада до 6.86%.
 • На практика, най-добрите дни винаги следват най-лошите – силна волатилност надолу води до силна волатилност нагоре.
 • Изключително трудно е да знаем КОГА ТОЧНО ще се обърне пазарната тенденция и дори да избегнем най-лошите дни, вероятно ще пропуснем най-добрите.

Има ли смисъл от тайминга?

 • Друг проблем е, че ако често се опитваме да уцелим тайминг, трупаме повече разходи.
 • Това допълнително утежнява загубата на доходност всеки път когато не уцелим.
 • Това сочи, че търсенето на точен тайминг е много трудно, особено за начинаещи инвеститори.
 • Данните показват и че дори да имаме най-лошия тайминг, ако сме дисциплинирани в дългосрочен план ще постигнем целите си.
 • Затова битува поговорката “Time in the market is more important than timing the market.”
 • Т.е. времето инвестирано в пазара е по-важно от тайминга – за пореден път се подчертава ключовата роля на времето.

II. ТАЙМИНГ И ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

 • В изпълнението на стратегията ни игнорираме пазарния тайминг. Вместо да се притесняваме за тайминг инвестираме според фиксиран график и правила. Инвестираме една голяма сума на определена дата или разпределяме по-малки инвестиции месечно.
 • Точен тайминг е невъзможен, но понякога можем да идентифицираме по-дългосрочни трендове. Има индикатори, които дават сигнал, че един пазар е надценен спрямо исторически средните стойности. Разбирa се, винаги има шанс, че тези средни стойности може и да не важат в бъдещето.
 • „Mises Stationary Index” e дефиниран от Mark Spitznagel в “The Dao of Capital”. Spitznagel е бивш колега на Насим Талеб, в миналото заедно управляват хедж фонд. Този индекс показва до каква степен пазарът за акции в САЩ е надценен.
 • Базира се на съотношението между цените на акциите и оценката на активите на компаниите.
 • Източник на данните е „Financial Accounts” базата данни поддържана от Федералния резерв. Исторически средната стойност на този индекс е била 0.7-0.8.
 • Друг такъв индикатор за балони е Shiller’s P/E ratio. Базира се на работата на Robert Shiller в книгата “Irrational Exuberance”. Исторически средната стойност на този индикатор е около 17.
 • Този индекс дава сигнал кога доходността по американските акции е вероятно да е лоша. Когато е много висок е по-добре да продаваме, когато е нисък е по-добре да купуваме. Ако излезем от американските акции, търсим алтернатива в други развити пазари.
 • Нереалистично е да чакаме тези индикатори да се върнат до средните исторически стойности. По-скоро когато има рязък срив в тях, може да използваме това като сигнал за инвестиция. Когато акциите в САЩ са надценени, можем да търсим данни за други, подценени, пазари.

III. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КАПАНИ ПРЕЧЕЩИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

Overconfidence bias

 • Търсенето на тайминг може лесно да ни подведе в някои психологически капани. Първият такъв капан, който всъщност води до търсене на тайминг е прекомерна самоувереност.
 • Много изследвания са доказали, че инвеститорите постоянно надценяват собствените си умения.
 • Особено като начинаещи трябва да сме скромни в оценката на своите умения като инвеститори.
 • В повечето случаи дори успехите на професионалистите са поради чист късмет. Всички мащабни изследвания сочат, че в дългосрочен план късметът доминира.

Заблудени от случайността

 • Това е форма на overconfidence bias, вследствие на реализирането на някаква печалба.
 • Смятаме, че всяка печалба, при всяка спекулация, е следствие на нашето умение.
 • Това е особено опасен капан при краткосрочни инвестиции и спекулации с волатилни активи.
 • Просто защото А се е случило след Б, това не значи, че А се е случило заради Б.
 • Печалбата ни може да се дължи на чист късмет. Може да се дължи и на умение? Как да знаем? Винаги е по-добре да сме по-скоро скромни в оценката на уменията си.
 • Изследване на Jack Bogle покрива топ 20 фонда в САЩ в периодите 1982-1992 и 1995-2005 г.
 • И в двата периода, най-добрите 20 фонда изпадат в долните 25% в следващия 10-годишен период.
 • За повече информация: Jack Bogle, “The Little Book of Common Sense Investing”
 • В „Надхитрени от случайността“ Насим Талеб разглежда точно този психологически капан. Понеже сме рационални животни, ние търсим ясни причинно-следствени връзки във всичко. Така имаме тенденцията да намираме стриктна каузалност там където няма такава.

Performance chasing

 • Когато преследваме активи, които се представят добре, растат с високи темпове. Този капан води до купуване на активи, които вече е вероятно да са надценени.
 • Така нарушаваме основната цел – да купуваме евтино и да продаваме скъпо.
 • Първата грешка тук е, че екстраполираме на 100% минало представяне в бъдещето.
 • Втората грешка е, че това минало представяне е краткосрочно (в момента), т.е. recency bias.
 • За да излезем от този капан е достатъчно просто да погледнем данните по-назад в миналото.

Loss aversion

 • Това е обратната страна на performance chasing.
 • Тук вместо да преследваме доходност бягаме от загуба – продаваме когато цената на нещо пада.
 • Пазарните сривове са плашещи, но така пак правилото да купуваме евтино и продаваме скъпо. Ако цената пада – купуваме.
 • Грешката се корени в това, че загубите имат по-силен емоционален ефект от печалбите.
 • На аналитично ниво (рационализация), тази грешка също се корени в recency bias.
 • И обикновено когато се сетим да продаваме е твърде късно, за да избегнем големите загуби.

Confirmation bias

 • Confirmation bias е когато целенасочено търсим информация потвърждаваща нашите мнения.
 • Този капан е особено опасен при проучването на активи за инвестиране.
 • Например – имаме теория, че даден актив ще носи висока доходност в следващите 10 години.
 • Събрали сме данни, разгледали сме релевантните финансови показатели, преценили сме риска.
 • Били ли сме обаче напълно обективни в този процес?
 • Или сме търсели данни, които потвърждават нашите изначални предположения?
 • Confirmation bias може да доведе до обективно необосновани очаквания.
 • За да се предпазим от това, трябва постоянно да поставяме своите предположения под съмнение.
 • За тази цел целенасочено търсим данни, които биха могли да ни опровергаят.

Information bias

 • Oбратното на confirmation bias – преминаваме през ненужно голям обем информация.
 • Грешката тук е, че смятаме, че винаги ни трябва повече информация преди да вземем решение.
 • По този начин ровим все повече данни без да взимаме решение – “analysis paralysis”.
 • Този капан се корени в неувереност в нашите решения и така води до липсата на такива.
 • Парадоксът на Сократ – колкото повече знаем, толкова по-малко си мислим, че знаем.
 • Инвестирането изисква решения, без да вземаме решения няма как да правим пари.

Sunk-cost fallacy

 • Грешката да поддържаме лоша инвестиция просто защото вече сме заложили много пари.
 • Грешки в инвестирането се случват, особено при подбирането на индивидуални инструменти.
 • Грешките са особено често срещани при по-активните и по-младите инвеститори.
 • Грешките обаче трябва да се коригират възможно най-бързо, за да се минимизират загубите.
 • Често е резултат от преследване на някой тренд.
 • Този капан носи след себе си и други.
 • Ще ни се иска да не сме сгрешили и ще търсим такава информация (confirmation bias).
 • За да се коригираме – преговаряме стратегията и дългосрочните ѝ цели.
 • Ако дадена инвестиция (вече) не се вписва в нея – премахваме я. Ако пречи на стратегията ни – винаги е по-добре да я премахнем по-рано, вместо по-късно.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК.

Call Now Button